23 februari 2011


"Det finns fyra frågor som rör livets mening... Vad är heligt? Vad är själen gjord av? Vad är värt att leva för och vad är värt att dö för? Svaret på alla fyra är det samma . Endast kärlek."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar